My QMS

Impressum

Sjedište: Lašćinska cesta 76, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

IBAN: HR 75 2503007 1110003422; 
OIB: 74135974103; VAT ID: HR74135974103

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS:.081276501
Temeljni kapital društva: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.