My QMS

Zašto uvesti sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015?

Kvaliteta proizvoda i usluga osnovni su preduvjeti za uspjeh na tržištu. Do poslovnog uspjeha dolazi se marljivim radom na uspostavi efikasnog i troškovno prihvatljivog sustava upravljanja koji će omogućiti prepoznavanje pravih tržišnih prilika i mogućnosti koje se svakodnevno otvaraju.

Prilikom proizvodnje ili pružanja usluga, poduzeće na različite načine utječe na svoju mikro i makro okolinu s kojom je u stalnoj interakciji. Kupci i društvo u cjelini počeli su prepoznavati poduzeća koja svojim poslovanjem djeluju u njihovoj okolini, o čemu razvijaju vlastitu subjektivnu percepciju.

Krenuti u uvođenje sustava upravljanja poslovanjem kroz norme, znači prihvatiti standarde koji su već godinama u uporabi i koji su u većini modernih društava prihvaćeni kao nužan preduvjet za dugoročan rast i razvoj, tako da se danas može reći kako nema ozbiljnijeg poslovnog subjekta koji ne posjeduje barem neki od međunarodno priznatih certifikata.

Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 može uvesti svaka organizacija koja želi dugoročno ostvariti poboljšanja na svim područjima poslovanja. Prednosti uvođenja sustava upravljanja kvalitetom su: poticanje učinkovitijeg poslovanja i uštede vremena, pružanje podrške menadžmentu u procesu upravljanja, definiranje ovlasti i odgovornosti u cijeloj organizaciji, omogućavanje stvaranja pozitivnog ozračja među zaposlenima, smanjenje praznog hoda i operativnih troškova u dugom roku, povećanje udjela na tržištu kroz dodanu vrijednost u kvaliteti proizvoda ili usluge te smanjenje broja reklamacija i pritužbi kupaca.