My QMS

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

Djelotvoran sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu promiče siguran i zdrav radni okoliš, pružajući okvir za identifikaciju i nadzor svih rizika vezanih uz zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Prednosti uvođenja sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu su: minimiziranje ili uklanjanje rizika na radu za zaposlenike, stvaranje baze za zdravo i sigurno radno okružje, smanjivanje prekida na radu, zbog nesreća i nezgoda na radu, omogućavanje zakonodavne i regulatorne usklađenosti, smanjivanje vjerojatnosti za neusklađenost i novčane kazne od strane nadležnih inspekcija.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu predstavlja vrlo značajno područje poslovnog upravljanja i ključna je za učinkovito poslovanje. ISO 45001:2018 je međunarodna norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, nastala kao rezultat dogovorene dobre prakse iz cijelog svijeta.

Organizacija ISO, u suradnji sa United Nations Industrial Development Organization objavila je novi Priručnik koji će malim i srednjim poduzećima omogućiti kvalitetne informacije o brojnim koristima ovog sustava uključujući smanjeni rizik od narušavanja zdravlja i ozljeda na radu, veću zaštitu ljudi i imovine, stvaranju pozitivnog ozračja i poboljšanje reputacije među klijentima, dobavljačima i zajednici u kojoj poduzeće obavlja djelatnost. Više o tome možete saznati na www.iso.org